فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مجید نورزهی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عکاسی در قلب اسیا از مناطق خاص و تاریخی به مدت 6 ماه/عضو انجمن بین المللی مهندسین تصویربرداری

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس