فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سیروس سروری
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
داور دو جشنواره عکس کشوری برگزار شده در استان خراسان جنوبی.شرکت در نمایشگاه گروهی با بیشترین تعداد عکس در فرانسه مقر یونسکو. و دو نمایشگاه انفرادی با موضوع صنایع دستی استان و نمایشگاه طبیعت و گردشگری استان. و ده نمایشگاه جمعی. نفر اول کشوری جشنواره بیرجند در قاب ایران سال اول و همچنین راهیافته در تمام سالهای بعد با بیشترین تعداد عکس. تقدیر داوران در جشنواره ایرانشناسی.راهیافته در جشنواره فجر . نفر دوم جشنواره فیلم و عکسو نفر سوم جشنواره عکس انتخاب . و راهیافته در نمایشگاه عکس تهران ۹۰ و تعدادی مسایقه عکاسی دیگر

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس