فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
عباس براتی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شروع فعالیت عکاسی از سال 1389 . عضو انجمن عکاسان ایران . عضو انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران. حضور در تیم اجرایی چهارمین همایش ده روز با عکاسان ایران . برگزاری نمایشگاه گروهی طعم عکس 2 تهران . برگزاری نمایشگاه گروهی عکس مفهومی تبلیغات مشهد

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس