فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
کامران دشتی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
آغاز عکاسی از سال ۱۳۸۸ تا کنون و برگزرای ۵ نمایشگاه گروهی و کسب رتبه در جشنواره های استانی و راهیابی در جشنواره های منطقه ای و ملی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس