فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مصطفی شیرمحمدی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عکاس خبرگزاری مهر.عکاس روزنامه ها و نشریات۱۱سال پیاپی مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان.دارای مدرک عکاسی پایه و عکاسی پیشرفته آی سی اس کانادا. دوره دیده کانون عکاسان ایران

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس