فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سلمی غفوری ورزنه
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
پذیرش چندین عکس در جشنواره های خیام، دارای مدرک عکاسی از جهاد دانشگاهی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس