فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
بیوک راعی شجاعی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
کسب مقام اول در جشنواره دوسالانه عکس ملی ارس ۹۵ دریافت لوح تقدیر فیاپ از مجموعه جشنواره های عکس هلند سال 2016 و هفت اثر پذیرفته شده دیگر عکس پذیرفته شده در جشنواره خیام دوره دوم 2 عکس پذیرفته شده در دوره سوم جشنواره خیام یک اثر پذیرفته شده از جنواره عکس کومانوا 2015

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس