فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد خلیل بیگی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
نزدیک به ده سال عکاسی جدی از آسمان و ‍‍پذیرفته شدن تعدادی از عکس ها در ‍‍پروژه ی جهان در شب برگزاری دوره ی آموزشی عکاسی در دانشگاه آزاد اسلامی ارایه ی سخنرانی در نخستین کارسوق ماهنامه ی نجوم

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس