فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
علی شفیعیان
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
برگزیده شدن یک عکس در جشنواره خیام 2015 شرکت در کارگاه TWAN سال 94 شروع عکاسی نجومی از سال 1392 عکاسی به سبک cityscape

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس