فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مصطفی میرعبداله
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
خود آموخته عکاسی * عکاسی طبیعت و معماری -آثار باستانی به مدت 10 سال* شرکت در دومین جشنواره عکس خیام* شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی فجر * عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی FIAP

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس