فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مسلم فتوحی آبسردی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شرکت جشنوارهای مختلف.برگزاری جندین ورکشاب نور‍پردازی.برگزاری نمایشگاههای عکس.تدریس عکاسی در دانشگاه.برگزاری نشستهای مکرر عکاسی.و...

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس