فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد امین الهیاری
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شرکت در جشنواره تصویر سال شرکت در جشنواره AFAD، ترکیه شرکت در جشنواره ال آرژانتینو، آرژانتین شرکت در جشنواره THY، ترکیه شرکت در جشنواره یورک شایر، بریتانیا شرکت در جشنواره مجموعه جشنواره PCA، صربستان، رومانی، مقدونیه شرکت در جشنواره بریستول، بریتانیا، بریستول

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس