فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سحر کرمی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
از سال 1389 عکاسی میکنم.عکاسself educatedهستم .عضو فدراسیون بین المللی عکاسی fiapهستم.تعدادی از کارهام در3 جشنواره هلندوبین المللی خیام در 3سال پیاپی و سایت 1x پذیرفته شده انداز هلند موفق به دریافت جایزه شدم.یکی از کارهام در یک نمایشگاه گروهی در ایتالیابه عنوان نماینده ایران حضور داشت.دارنده مدال نقره از جشنواره پلی مقدونیه پذیرش در جشنواره امارات و بریستول... و در نمایشگاه گروهی وان پیکس 1395 با چند کار حضور داشتم www.saharkarami.com

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس