فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
علی بهلولی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست،آغاز فعالیت عکاسی سال 1391،انتخاب 3عکس در جشنواره اخرین برگ درخت و نفر سوم جسنواره،چاپ سه عکس برگزیده در کتاب جشنواره منتخب جشنواره شهر من

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس