فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مجید طاهری
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
از سال 1381 در زمینه عکسبرداری پرتره فشن صنعتی و تبلیغاتی عکسبرداری ازمجالس فعالیت داشته

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس