فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 874 لحظات جادویی
شماره: 874
كشور: Sri Lanka
دوره: 2022
زمان برگزاري: مرداد 1401
پذيرش: 29 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH874 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ شماره پاتروناژ 2022/538  برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره عکس "LIFE IS ALWAYS GOING ON" از حسین داودی و عکس "see" از محمد رضا پوریان، CAPS E-CERTIFICATE را کسب نمودند. عکس "Cautious Fox" از میرعلی پرندک و عکس " girl " از سعید عرب زاده، APS E-CERTIFICAT را دریافت نمودند.


و در مجموع 29 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سعید عرب زاده (6عکس)، محمد رضا پوریان (5عکس)، مهدی زابل عباسی (4عکس)، مهدی اسحاقی قالیباف (4عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، حسین داودی (3عکس)، علی سامعی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران