فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 864 داگر
شماره: 864
كشور: فرانسه، پاریس
دوره: 15
زمان برگزاري: فروردین 1401
پذيرش: 35 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره عکس " Soft lines" از سعید عرب زاده موفق به دریافت مدال طلا PSA وعکس های " Fire Rain" و " China" از همین هنرمند موفق به دریافت روبان فیاپ شدند.


و در مجموع 35 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سعید عرب زاده (11عکس)، فرزین ناظم زاده (6عکس)، علی سامعی (5عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، زینب مختاری (4عکس)، میتراسادات امینی (3عکس)، مریم خالقی زاده (2عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران