فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 712 موضوعات مذهبی
شماره: 712
كشور: کرواسی
دوره: 5
زمان برگزاري: آبان 97
پذيرش: 37 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره با کد PH712 در سایت فوکوس اعلام شده است.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:


موضوعات مذهبی


در مجموع 37 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


از هر کدام از عکاسان نامبرده یک عکس:


احمد محمد تقی شیرازی ، افشین میرزایی ، امين نظري ، امیر رضا فخری ، امین پاسی شیرازی ، پوریا دهقانی پور ، جواد رضائی ، چیا حسنخالی ، حداد منصوری ، حسین ساکی ، حمید محمد حسین زاده هاشمی ، داود اکبرزاده آبکنار ، رسول مجاهدی ، زهره رضانژاد ، سیاوش اصغری، سید رامتین زاهد زاهدانی ، سید علی رضویان ، سیدمرتضی صدری ، شعبانعلی بهرامی ، طالب حیدری ، عباس مشهدی آقایی ، عبدالمعید ( هیوا ) معروفی ، علی اسدی ، علیرضا عباسی ، علیرضا مطیعیان نجار ، فاطمه حسین آقایی ، کیارنگ علایی ، کیانوش سعادتی، محسن کیانپور ، محمد رضا معصومی ، محمد مهدی دارا رشخواری ، محمد موحدی پور ، مریم کرمی ، مهدی زابل عباسی ، مهدی عقیقی ، مهدی نجارپیشه ، مهناز نوریان


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس