فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 688 آذربایجان
شماره: 688
كشور: آذربایجان
دوره: 1
زمان برگزاري: تیر 97
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH688 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ453 /2018) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ300 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در شش بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع سفر

  4. موضوع فوتوژورنالیسم

  5. موضوع طبیعت

  6. موضوع زن،مرد یا کودک


 


در مجموع 9 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


پرویز نوری زاد (3عکس)، رضا عاملی پور (3عکس)، علی سامعی (3عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس