فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 687 مجموعه جشنواره سنگاپور
شماره: 687
كشور: سنگاپور
دوره: 2018
زمان برگزاري: خرداد 97
پذيرش: 68 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH687 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر PSA یا انجمن عکاسی آمریکا برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب PSA  محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع سفر


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن PhotoVivo، 6 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


رضا عاملی پور (2عکس)، محمد علی مطاعی (2عکس)، اوین عباسی (1عکس)، سونا مویدزاده (1عکس).


در سالن Knowledge Bowl، 21 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


اوین عباسی (4عکس)، رضا برادران اصفهانی (4عکس)، رضا عاملی پور (3عکس)، سونا مویدزاده (2عکس)، محمد علی مطاعی (2عکس)، احمد خطیری (1عکس)، بهرام یزدان پناه (1عکس)،  پرویز نوری زاد (1عکس)، سیامک جعفری (1عکس)، سید رضا جوادی (1عکس)، هوتن باباپور (1عکس).


در سالن Digirap، 17 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


رضا عاملی پور (3عکس)، سونا مویدزاده (3عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، احمد خطیری (1عکس)، اوین عباسی (1عکس)، بهرام یزدان پناه (1عکس)، پرویز نوری زاد (1عکس)، رضا برادران اصفهانی (1عکس)، سیامک جعفری (1عکس)، محمد علی مطاعی (1عکس)، هوتن باباپور (1عکس).


در سالن Sandven Image House ، 24 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


رضا عاملی پور (5عکس)، احمد خطیری )4عکس)، اوین عباسی (3عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، سیامک جعفری (2عکس)، پرویز نوری زاد (2عکس)، بهرام یزدان پناه (1عکس)، رضا برادران اصفهانی (1عکس)، سونا مویدزاده (1عکس)، محمد علی مطاعی (1عکس)، هوتن باباپور (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس