فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 686 دوون جنوبی
شماره: 686
كشور: انگلیس
دوره: 7
زمان برگزاري: خرداد 97
پذيرش: 21 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH686 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ192 /2018) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ237 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع خلاقه (واقعیت تغییر یافته)

  4. موضوع طبیعت


 


در مجموع 21 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد رضا معصومی (6عکس)، اکرم (سپیده) نیک صفت زنده دل (5عکس)، رضا عاملی پور (4عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، احمد خطیری (1عکس)، سونا مویدزاده (1عکس)، محمود کاملی (1عکس)، مهلا عربی خوان(1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس