فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 680 Pacific-Atlantic
شماره: 680
كشور: یونان-سنگاپور-امریکا
دوره: 3
زمان برگزاري: ارديبهشت 97
پذيرش: 138 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH680 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ211-212-213 /2018) و انجمن عکاسی آمریکا ،PSA، (شماره پاتروناژ203 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع عکس های سفر

  4. موضوع طبیعت


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در بخش Greece عکس sis از رضا عاملی پور GAP Bronze. عکس Hermit از اکرم (سپیده) نیک صفت زنده دل AIP Silver.


در بخش Singapor عکس Base Camp از امین دهقان PSS Honorable Mention. عکس Galaxy Ship از سعید محمدزاده AIP Honorable Mention.


در بخش USA عکس Baby Monkey از سید احسان مرتضوی GPU Honorable Mention.


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در بخش Greece، 51 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (7عکس)، امین دهقان (6عکس)، اکرم (سپیده) نیک صفت زنده دل (5عکس)، سید رضا جوادی (5عکس)، جواد حسن پور (4عکس)، محمد علی مطاعی (4عکس)، سعید محمدزاده (4عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (3عکس)، امین مداحیان (2عکس)، امیرحسین هنرور (2عکس)، بهناز السادات جوادی (2عکس)، رضا عاملی پور (2عکس)، سیامک جعفری (2عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، سعید عبدالهی (1عکس).


در بخش Singapor، 40 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


جواد حسن پور (6عکس)، محمد علی مطاعی (6عکس)، سید احسان مرتضوی (5عکس)، امین دهقان (4عکس)، سعید محمدزاده (4عکس)، سیامک جعفری (3عکس)، عباس حلم زاده (2عکس)،  امیرحسین هنرور (2عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (2عکس)، سید رضا جوادی (2عکس)، امین مداحیان (1عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس)، سعید عبدالهی (1عکس).


در بخش USA، 47 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


امین دهقان (8عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (7عکس)، جواد حسن پور (6عکس)، سید رضا جوادی (6عکس)، سید احسان مرتضوی (5عکس)، محمد علی مطاعی (4عکس)، امین مداحیان (2عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (2عکس)، رضا عاملی پور (2عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، سعید محمدزاده (1عکس)، سعید عبدالهی (1عکس)، یوسف جعفری (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس