فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 667 PCA
شماره: 667
كشور: صربستان
دوره: 2018
زمان برگزاري: بهمن 96
پذيرش: 40 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH667 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ083 /2018) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ069 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع عکس های رنگی

  2. موضوع عکس های تک رنگ

  3. موضوع عکس های سفر

  4. موضوع فوتوژورنالیسم

  5. موضوع طبیعت


در این جشنواره عکس Sorrow از سعید عرب زاده موفق به دریافت تقدیر PSA گردید.


در مجموع 40 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سعید عرب زاده (11عکس)، علی سامعی (7عکس)، مهدی زابل عباسی (6عکس)، ابوالفضل امان الله ( 4عکس)، مریم حسنی برچلویی (3عکس)، سونا مویدزاده ( 2عکس)، شاخه وان عثمانی (2عکس)، محمد علی شمس الدین (2عکس)، سعید عبدالهی (1عکس)، سعید محمدزاده (1عکس)، عبدالمعید معروفی (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس