فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 665 مجموعه جشنواره MNE PBK
شماره: 665
كشور: مونتنگرو
دوره: 3
زمان برگزاري: بهمن 96
پذيرش: 113 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH665 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ132-133-134 /2018) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ096 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع زن

  4. موضوع پرتره


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در سالن Podgorica عکس eve از امین مهدوی و عکس Forced از کوروش یزدانی Salon HM.


در سالن Budva  عکس Bold از امین مهدوی PSA Gold medal. عکس flamingo1 از کاوه مناف زاده Salon HM.


در سالن Kotor عکس Space ship از سعید محمدزاده Salon HM.


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن Podgorica ، 34 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


امین مهدوی (10عکس)، کاوه مناف زاده (5عکس)، سعید عبدالهی (4عکس)، سعید محمدزاده (4عکس)، مهدی زابل عباسی (4عکس)، کوروش یزدانی (3عکس)، اوین عباسی (1عکس)، سیاوش اجلالی (1عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)، محمد علی شمس الدین (1 عکس).


در سالن Budva ، 47 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


امین مهدوی (10عکس)، کوروش یزدانی (7عکس)، مهدی زابل عباسی (7عکس)، سعید عبدالهی (6عکس)، کاوه مناف زاده (5عکس)، سید احسان مرتضوی (4عکس)، اوین عباسی (3عکس)، سعید محمدزاده (3عکس)، سیاوش اجلالی (2عکس).


در سالن Kotor ، 32 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


امین مهدوی (7عکس)، سعید عبدالهی (6عکس)، کوروش یزدانی (5عکس)، سعید محمدزاده (4عکس)، کاوه مناف زاده (4عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، محمد علی شمس الدین (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس