فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 664 جایزه عکس مولداوی
شماره: 664
كشور: مولداوی
دوره: 2
زمان برگزاري: بهمن 96
پذيرش: 36 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH664 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ172 /2018) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ078 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در شش بخش برگزار شد:  1. موضوع عکس های آزاد رنگی

  2. موضوع عکس های آزاد تک رنگ

  3. موضوع عکس های سفر

  4. موضوع طبیعت

  5. موضوع زن یا مرد

  6. موضوع کودک


در مجموع 36 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


امیر نظری (7عکس)، عبدالمعید معروفی (5عکس)، مهدی زابل عباسی (5عکس)، ابراهیم بهرامی (4عکس)، آلما منشی باغان (4عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (3عکس)، سعید عبدالهی (3عکس)، سعید محمدزاده (3عکس)، محمد علی شمس الدین (2عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس