فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 662 ژوهای
شماره: 662
كشور: چین
دوره: 1
زمان برگزاري: بهمن 96
پذيرش: 114 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH662 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ067 /2018) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ053 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. موضوع عکس های سفر

  2. عکس های دیجیتال با موضوع آزاد


در این جشنواره عکس Habitant of wall 4 از مهدی روحی موفق به دریافت CPNO Bronze Medal گردید.


در مجموع 114 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


نوید سجادیه (5عکس)، ابراهیم بهرامی (4عکس)، اسحاق آقايي (4عکس)، مهدی منتصری ( 4عکس)، سرور فرهادی (4عکس)، وحید بابائی (4عکس)، مهدی اسحاقی قالی باف (4عکس)، امین مهدوی (3عکس)، امین زمزم (3عکس)، سید امید علوی (3عکس)، احسان جزینی (3عکس)، مجید عاشوری (3عکس)، مریم حسنی برچلویی (3عکس)، سید علیرضا رجایی شوشتری (3عکس)، محمد رضا معصومی (3عکس)، جواد رضائی (3عکس)، ابوالفضل امان الله (2عکس)، کامران دشتی (2عکس)، شاخه وان عثمانی (2عکس)، امیر نظری (2عکس)، شیوا محمدی (2عکس)، گزل آخوندنژاد (2عکس)، نگار آقا علی طاری (2عکس)، سیامک جعفری (2عکس)، محمد علی شمس الدین (2عکس)، ساسان رشتی پور (2عکس)، یونس همتی نیا (2عکس)، جعفر خشوعی اصفهانی (2عکس)، سید حسین علوی مقدم (2عکس)، حسین محمد حسین زاده (2عکس)، احسان نیکفرجام (2عکس)، شهریار دبیری (2عکس)، چیا حسنخالی (2عکس)، عبدالمعید معروفی (2عکس)، احمد محمد تقی شیرازی (2عکس)، لقمان ( میکائیل ) بایزیدی (2عکس)، مهدی روحی (2عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (1عکس)، الهام عرفانیان زجاجی (1عکس)، امیر علی نواده شهلا (1عکس)، امین پاسی شیرازی (1عکس)، امین مداحیان (1عکس)، ایمان یدملت (1عکس)، آیلا سادات هاشمی (1عکس)، بنیامین ریاحی (1عکس)، سعید عبدالهی (1عکس)، سعید عرب زاده (1عکس)، عرفان آقابابائی (1عکس)، علی سامعی (1عکس)، کیانوش سعادتی (1عکس)، محمود ذاکری (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس)، مهدی نجارپیشه (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس