فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 655 مجموعه جشنواره های هلند
شماره: 655
كشور: هلند
دوره: 11
زمان برگزاري: آذر 96
پذيرش: 98 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH655 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ002-003-004-005-006 /2018) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ 001 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع سفر


در این جشنواره عکس Masouleh از ریحانه شاداب جوپشتی موفق به دریافت GPU Honorable Mention گردید.


عکس های پذیرش شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن Salon 1: 17th Tribute To Colour2018، در مجموع 23 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (5عکس)، محمد فرهادی (5عکس)، احمد خطیری (3عکس)، امیر نظری ( 3عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (2عکس)، سعید عبدالهی ( 2عکس)، ابراهیم بهرامی (1عکس)، محمد حسن شجاعی (1عکس)، محمد علی شمس الدین (1عکس).


در سالن Salon 2: 11th Image Salon Delft 2018، در مجموع 19 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


ریحانه شاداب جوپشتی (5عکس)، احمد خطیری (2عکس)، امیر نظری (2عکس)، سامان احمدی (2عکس)، سعید عبدالهی (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، ابراهیم بهرامی (1عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (1عکس)، محمد حسن شجاعی (1عکس)، محمد علی شمس الدین (1عکس).


در سالن  Salon 3: 2nd Epic Photo Salon 2018، در مجموع 13 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


ابراهیم بهرامی (2عکس)، احمد خطیری ( 2عکس)، امیر نظری (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، محمد فرهادی (2عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، سعید عبدالهی (1عکس).


در سالن  Salon 4: 11th Image Contest Wageningen 2018، در مجموع 23 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (8عکس)، ابراهیم بهرامی ( 3عکس)، محمد فرهادی (3عکس)، احمد خطیری (2عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (2عکس)، محمد علی شمس الدین (2عکس)، امیر نظری (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، محمد حسن شجاعی (1عکس).


 


در سالن  Salon 5: 9th Rainbow Challenge Rijen 2018، در مجموع 20 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (6عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی ( 3عکس)، ابراهیم بهرامی (2عکس)، امیر نظری (2عکس)، سعید عبدالهی (2عکس)، محمد فرهادی (2عکس)، احمد خطیری (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، محمد علی شمس الدین (1عکس).


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس