فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 650 مجموعه جشنواره های هیستوگرام
شماره: 650
كشور: هند
دوره: 2017
زمان برگزاري: آبان 96
پذيرش: 185 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH650 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ531–533 /2017) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ 394 -2017) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع عکس های سفر

  4. موضوع طبیعت


 


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در بخش HOOGHL:


عکس HARD DAYS از نیما وحدانی FIAP GOLD و عکس KISS از حمید رضا هلالی FIAP RIBBON.


در بخش MIDNAPORE:


عکس THE LIGHT از ریحانه شاداب جوپشتی HAP GOLD و عکس SINGLE از حمید رضا هلالی FIAP RIBBON.


در بخش 24 PARGANAS :


عکس HARD DAYS از نیما وحدانی PSA GOLD و عکس SINGLE از حمید رضا هلالی FIP GOLD.


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در بخش HOOGHL تعداد 76 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


محمد علی خراسانی (8عکس)، سید احسان مرتضوی (7عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (7عکس)، نیما وحدانی (6عکس)، مهدی عقیقی ( 6عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (5عکس)، حمید رضا هلالی ( 5عکس)، امیر نظری (5عکس)، شاخه وان عثمانی (4عکس)،  یونس همتی نیا (3عکس)، سامان احمدی (3عکس)، داوود فضائلی (3عکس)، اوین عباسی (3عکس)، عبدالمعید معروفی (2عکس)، زبیر موحد (2عکس)، بابک اقتداری (2عکس)، آیلا سادات هاشمی ( 2عکس)، محمدعلی مقیمی (1عکس)، لقمان ( میکائیل ) بایزیدی ( 1عکس)، سید حمید طبایی جبلی (1عکس).


در بخش MIDNAPORE،تعداد 61 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


مهدی عقیقی ( 7عکس)، سید احسان مرتضوی (7عکس)، محمد علی خراسانی (5عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (5عکس)، حمید رضا هلالی ( 5عکس)، اوین عباسی (5عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (4عکس)، آیلا سادات هاشمی ( 4عکس)، یونس همتی نیا (2عکس)، نیما وحدانی (2عکس)، لقمان ( میکائیل ) بایزیدی (2عکس)، گلریز خانعلی زاده (2عکس)، عبدالمعید معروفی (2عکس)، زبیر موحد (2عکس)، امیر نظری (2عکس)، کامران دشتی (1عکس)، سید حمید طبایی جبلی (1عکس)، داوود فضائلی (1عکس)، چیا حسنخالی (1عکس)، بابک اقتداری (1عکس).


در بخش  PARGANAS, تعداد 48 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (7عکس)، محمد علی خراسانی (5عکس)، حمید رضا هلالی ( 5عکس)، نیما وحدانی (4عکس)، یونس همتی نیا (3عکس)، مهدی عقیقی ( 3عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (3عکس)، داوود فضائلی (3عکس)، اوین عباسی (3عکس)، شاخه وان عثمانی (2عکس)،  داریوش قنبرنسب بهبهانی (2عکس)، آیلا سادات هاشمی (2عکس)، محمدعلی مقیمی (1عکس)، لقمان ( میکائیل ) بایزیدی ( 1عکس)، گلریز خانعلی زاده (1عکس)، سید حمید طبایی جبلی (1عکس)، سامان احمدی (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس