فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 845 ردیسایم
شماره: 845
كشور: فرانسه
دوره: 35
زمان دریافت: 29 اردیبهشت، 1401
پذيرش: 23 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
مدال طلا FPF یا فدراسیون عکاسی فرانسه برای آرلن کشیشیان

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران