فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 675 اروپا 2018
شماره: 675
كشور: اسپانیا
دوره: 2018
زمان دریافت: خرداد 98
پذيرش: 8 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
جوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت هماهنگی برای دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس