فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 659 بریستول
شماره: 659
كشور: انگلستان
دوره: 72
زمان دریافت: ارديبهشت 98
پذيرش: 46 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
تمامی کاتالوگ ها و جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ شده است.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس