فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 657 فوتو فیلز
شماره: 657
كشور: فرانسه
دوره: 11
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 22 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان می توانند برای هماهنگی جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس