فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 645 GIPUZKOA
شماره: 645
كشور: اسپانیا، سن سباستین
دوره: 45
زمان دریافت: شهریور 97
پذيرش: 26 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
کاتالوگ ها و چوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس