فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 642 مجموعه جشنواره بزرگ صربستان
شماره: 642
كشور: صربستان
دوره: 2
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 189 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 11
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ شده است.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس