فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 639 آساهی شیمبون
شماره: 639
كشور: ژاپن
دوره: 78
زمان دریافت: شهریور 97
پذيرش: 2 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:
کاتالوگ ها و جوایز این جشنواره برای برندگان تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس