فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 615 مجموعه جشنواره M.S.M
شماره: 615
كشور: مقدونیه، صربستان،مونتنگرو
دوره: 2
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 221 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 23
توضيحات:
جوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید. برندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس