فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
یاسمن امانی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عکاس خبری و هنری در سایت های موسیقی ما - موسیقی پارس - سمت هنر - موسیقی ایرانی و... عکاس آزاد در بخش مستند - طیبعت و پرتره - دارای مدرک عکاسی دیجیتال از مجتمع فنی تهران - شرکت در نمایشگاه و حراج پایان سال گروه هنری کیانا در سال 1396

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس