فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
آیلا سادات هاشمی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
_ مدرک بین المللی عکاسی دیجیتال از مجتمع فنی تهران _شرکت در پنجمین جشنواره عکس خیام 2017 دی 1396 5عکس پذیرفته شده عنوان عکس ها: 1.Pray (Monochrome) 2.Live life (City) 3.Short story (Creative) 4.Fish ghost (Creative) 5.Mobile (Telephone) _شرکت در مجموعه جشنواره های هیستوگرام هند 2017 (فیاپ) آذر 1396 در بخش HOOGHL-Salon 1 2اثر پذیرفته شده عنوان عکس ها: 1.Take care (Open Color) 2.Belief (Open Color) در بخش MIDNAPORE-Salon 2 4اثر پذیرفته شده عنوان عکس ها: 1.Take care (Open Color) 2.Belief (Open Color) 3.Happiness (Monochrome) 4.Pray (Monochrome) در بخش PARGANAS- Salon 324 2اثر پذیرفته شده عنوان عکس ها: 1.Take care (Open Color) 2.Belief (Open Color) _شرکت در جشنواره عکس فلارمونیا، قرقیزستان 2017 (فیاپ) آذر 1396 5عکس پذیرفته شده عنوان عکس ها: 1.Pray (Open Monochrome) 2.Happiness (Open Monochrome) 3.Belief (Portrait) 4.Indian woman (Portrait) 5.Take care (Child) _ شرکت در چهاردهمین مسابقه تصویر سال سال 1395 عنوان عکس پذیرفته شده: طبیعت یک هنرمند است _ شرکت در چهارمین جشنواره عکس خیام 2016 سال 1395 3عکس پذیرفته شده عنوان عکس ها: 1.Talesh (Open color) 2.Woman (Open color) 3.Dream (creative) _ شرکت در سیزدهمین مسابقه تصویر سال اسفند 1394 عنوان عکس پذیرفته شده: چاه کوه دریافت دیپلم افتخار و جایزه نقدی (خانه هنرمندان) _ شرکت در هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر اسفند 1394 عنوان عکس پذیرفته شده: طبیعت یک هنرمند است دریافت جایزه نقدی (گالری صبا) _ شرکت در سومین جشنواره عکس خیام 2015 سال 1394 عنوان عکس پذیرفته شده : 1.Why (Open monochrome) _شرکت در دوازدهمین مسابقه تصویر سال (خانه هنرمندان) اسفند 1393 عنوان عکس پذیرفته شده: آخرین پرتره مادر بزرگ _ شرکت در دومین جشنواره عکس خیام 2014 سال 1393 عنوان عکس پذیرفته شده: 1.Little shepherd (Photo travel) _ شرکت در دومین نمایشگاه عکس اکسپوی تهران (خانه هنرمندان) سال 1392 عنوان عکس پذیرفته شده : کیارش

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس