فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
آیلا سادات هاشمی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
_ مدرک بین المللی عکاسی دیجیتال از مجتمع فنی تهران _ شرکت در جشنواره بین المللی عکس فلارمونیا 2017 5عکس پذیرفته شده _ شرکت در چهارمین جشنواره عکس خیام 2016 سال 1395 عنوان عکس های پذیرفته شده: 1.زن 2.تالش (در بخش آزاد رنگی) 3. رویا (در بخش خلاقه) _ شرکت در چهاردهمین مسابقه تصویر سال سال 1395 عنوان عکس پذیرفته شده: طبیعت یک هنرمند است _ شرکت در سومین جشنواره عکس خیام 2015 سال 1394 عنوان عکس پذیرفته شده : چرا؟ (در بخش سیاه و سفید) _ شرکت در سیزدهمین مسابقه تصویر سال و دریافت دیپلم افتخار و جایزه نقدی (خانه هنرمندان) اسفند 1394 عنوان عکس پذیرفته شده: چاه کوه _ شرکت در هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و دریافت جایزه نقدی (گالری صبا) اسفند 1394 عنوان عکس پذیرفته شده: طبیعت یک هنرمند است _ شرکت در دومین جشنواره عکس خیام 2014 عنوان عکس پذیرفته شده: چوپان کوچک (در بخش سفر) سال 1393 _ شرکت در دوازدهمین مسابقه تصویر سال (خانه هنرمندان) اسفند 1393 عنوان عکس پذیرفته شده: آخرین پرتره مادر بزرگ _ شرکت در دومین نمایشگاه عکس اکسپوی تهران (خانه هنرمندان) سال 1392 عنوان عکس پذیرفته شده : کیارش

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس