فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
اکرم نیک صفت زنده دل
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
گرافیست از سال ۱۳۸۳ عکاسی تبلیغاتی و صنعتی ۱۳۸۴-۱۳۹۰ نمایشگاه گروهی شیون ۱۳۸۹ آتلیه عکاسی از ۱۳۹۰-۱۳۹۲ مدرک آی تی دی کانادا برای دوره مجتمع فنی تهران دوره عکاسی فاین آرت نزد استاد کیارنگ علایی و کسب مدرک نمایشگاه گروهی بیداری یک خواب عمیق تالیف کتاب برای نمایشگاه گروهی بیداری یک خواب عمیق تدریس ویرایش تخصصی عکس- مجتمع فنی تهران واحد رشت مدرس عکاسی مقدماتی مدرس ویرایش عکس

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس