فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 623 PSA-سفر
شماره: 623
كشور: امریکا
دوره: 2017
زمان برگزاري: تیر 96
پذيرش: 45 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH623 در سایت فوکوس اعلام شده بود، زيرنظر PSA  یا انجمن عکاسی آمریکا ( شماره پاتروناژ 2017-100 ) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. موضوع عکس های سفر

  2. موضوع اماکن


در این جشنواره عکس Milky Way at the Top Sasanid Palace از محمد جواد جوکار کمال آبادی موفق به دریافت تقدیر گردید.


در مجموع 45 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس  در این جشنواره پذیرفته شده است که عبارتند از:


امین دهقان (6عکس)، سید یاسر فتاحی (6عکس)، امیر علی نواده شهلا (4عکس)، بیوک راعی شجاعی (3عکس)، رحیم صباغی ( 3عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، علی حنایی ( 3عکس)، محمد جواد جوکار کمال آبادی (3عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (2عکس) ، فرزاد احمدپوری (2عکس)، محمدحسین جعفری (2عکس)، ابراهیم بهرامی (1عکس)، احسان جزینی (1عکس)، ساسان رشتی پور (1عکس)، فرید آزادی (1عکس)، کامران دشتی (1عکس)، کاوه مناف زاده (1عکس)، محمود حدائق نیا (1عکس)، مهدی نجارپیشه (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس