فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 574 مجموعه جشنواره کودک
شماره: 574
كشور: صربستان-روسیه
دوره: 2016
زمان برگزاري: شهریور 95
پذيرش: 253 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 16
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH574 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2016/413-414-415 ) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا (2016-235) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود, گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ 

  3. موضوع کودک

  4. موضوع احساسات

  5. موضوع زندگی


 


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر      می باشد:


در سالن PARACIN:


عکس Longing از ابراهیم بهرامی مدال طلای فیاپ، عکس های white house از بهاره بیشه و romina از مهدی مختاری مدال طلای ICS، عکس scream از محمدرضا مومنی مدال طلای سالن، عکس های PLAYING IN GARBAGE از سعید عرب زاده و appeal از عباس مجدی جایزه FSS، عکس های shadows از سید یاسر فتاحی و Mystical dance sama از عباس مجدی، After Wedding Dance و Technicolor از محمدرضا مومنی جایزه سالن.


در سالن ZAJECAR:


عکس scream  از محمدرضا مومنی مدال طلای فیاپ، عکس sad look از هومن حیدری خیاط مدال نقره سالن، عکس negah از مهدی مختاری جایزه GPU و عکس shadows از سیدیاسر فتاحی جایزه سالن.


در سالن PENZA:


عکس negah از مهدی مختاری مدال نقره سالن و عکس solitude in از ابراهیم بهرامی جایزه سالن را از آن خود کردند.


در سالن PARACIN، 100 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


محمدرضا مومنی (17عکس)، مهدی مختاری ( 14عکس)، عباس مجدی (14عکس)، ابراهیم بهرامی (9عکس)، بهاره بیشه (6عکس)، علی سامعی (6عکس)، امین دهقان (5عکس)، سعید عرب زاده (5عکس)، هومن حیدری خیاط (4عکس)، مهدی زابل عباسی (4عکس)، سیدیاسر فتاحی (4عکس)، اسماعیل کیانی (3عکس)، عباس باقریان (2عکس)، جعفر خشوعی اصفهانی (2عکس)، جمال ادین تیموری (1عکس)، میکائیل شریفی (1عکس)، مجید محمدی (1عکس)، محمدعلی مطاعی (1عکس)، سیدحمد موسوی (1عکس).


 


در سالن ZAJEKAR، 93 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شدند که عبارتند از:


عباس مجدی (13عکس)، مهدی مختاری ( 13عکس)،محمدرضا مومنی (13عکس)، علی سامعی (11عکس)، ابراهیم بهرامی (8عکس)، هومن حیدری خیاط (8عکس)، سعید عرب زاده (4عکس)، سیدیاسر فتاحی (4عکس)، بهاره بیشه (3عکس)، میکائیل شریفی (3عکس)، اسماعیل کیانی (3عکس)، جعفر خشوعی اصفهانی (2عکس)، مجید محمدی (2عکس)، سیدحمد موسوی (2عکس)، امیرعلی نواده شهلا (2عکس)، عباس باقریان (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس).


 


در سالن PENZA، 60 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شدند که عبارتند از:


ابرهیم بهرامی (10عکس)، مهدی مختاری ( 9عکس)، عباس مجدی (8عکس)، عباس باقریان (7عکس)، هومن حیدری خیاط (4عکس)، سعید عرب زاده (4عکس)، امین دهقان (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، بهاره بیشه (2عکس)، جعفر خشوعی اصفهانی (2عکس)، سید حمد موسوی (2عکس)، محمدرضا مومنی (2عکس)، جمال الدین تیموری (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس)، میکائیل شریفی (1عکس)، محمدعلی مطاعی (1عکس).


 


 


 


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس