فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
مقدونیه
آبان 95
1
4
31
مجارستان
مهر 95
2016
0
52
بوسنی و هرزگوین
مهر 95
3
0
7
مجارستان
مهر 95
5
4
15
انگلیس
شهريور 95
42
0
23
انگلیس
شهريور 95
2016
0
65
صربستان
شهريور 95
2016
11
88
بوسنی و هرزگوین
شهريور 95
2016
0
42
اسپانیا
شهريور 95
2016
3
24
صربستان
شهريور 95
2016
1
21
سوئد-نروژ-فنلاند-دانمارک
شهريور 95
1
13
159
ترکیه
شهريور 95
5
2
27
آرژانتین
شهريور 95
4
14
62
صربستان-روسیه
شهريور 95
2016
16
253
ترکیه
مرداد 95
5
0
3
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس