فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 609 ادینبورگ
شماره: 609
كشور: اسکاتلند
دوره: 155
زمان دریافت: تیر 97
پذيرش: 6 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:
کاتالوگ های جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس